Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Vytenio g. 63A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vytenio g. 63A, Vilnius (skl. kad. nr.: 0101/0055:209)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė naudojimo paskirtis- kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas- daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Daugiabutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Simas Remeika, el. p.: s.remeika@taemgroup.lt, tel.: 865036052

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“, Olimpiečių g. 1-27, Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Smolensko g. 10, Vilnius, 10-15 val, susiderinus telefonu- 865036052

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Paštu: UAB „TAEM Architektai“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius. El. paštu: s.remeika@taemgroup.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018-09-04 17:00 val., Vilniaus m. savivaldybės 2a., 216 kab., Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Atsisiųsti priedą.

2018-09-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą