Visuomenės informavimas apie numatomą Daugiabučio gyvenamojo namo Žirmūnų g. 48B, Vilniuje, statybos projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žirmūnų g. 48B, Vilnius, sklypo kad.Nr.: 0101/0033:66

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Būsima: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Adomas Kondratas, adomas@archestra.lt, tel.Nr. 8 612 16476

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Tobuli namai“, M. Katkaus g. 2B-12, Vilnius, specija@hotmail.com, tel.Nr. 8 659 55510

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Algirdo g. 46-207, Vilnius, tel.Nr. 8 612 16476, 12:00-17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-08-03, 17:00 val., adomas@archestra.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu

2021-08-03, 17:00 val. Google Meet platformoje.

Vaizdo skambučio nuoroda: https://meet.google.com/vqh-dnaw-xtn

 

Vilnius 3D https://arcg.is/1GvmKS

Atsisiųsti priedą