Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Žozefo Pusjė g. 50, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Žozefo Pusjė g. 50, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0171:1010

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
R. Mažeikaitės I.Į. „Mažasis atriumas“, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė, tel. 8615 69141, el. p. [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Dargava“, V. Borisevičiaus g. 19, Vilnius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 2610011

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. (8 5) 2610011, darbo dienomis 15:00-17:00 val., suderinus laiką telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018-12-20 raštu el. paštu:
[email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 215 kab., 2018-12-20 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-04-18

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą