Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo pastato kitos paskirties negyvenamųjų patalpų Nr.108 (padalijant į atskirus nekilnojamuosius daiktus ir keičiant vieno iš jų paskirtį į gyvenamąją), Nr109 ir Nr.110 ( padalijant į atskirus nekilnojamuosius daiktus, dalis sujungiant į vieną nekilnojamąjį daiktą ir keičiant jo paskirtį į gyvenamąją) Rinktinės g.16 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Rinktinės g.16, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0032:386 Vilniaus m.k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

kita, komercinės paskirties objektų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir

bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai  pastatai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Vladislavas Pavlovičius, el. paštas statika.vilnius@gmail.com, tel. 85 2425847.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB Graseta, Konstitucijos pr. 21C, LT–08130 Vilnius, el. paštas g.ragaisis@newsec.lt, tel. 85 2526444

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB Statika, Giedraičių g. 85 – 406, LT–04323 Vilnius, tel. 85 2725847, darbo dienomis nuo

2019-03–20 iki 2019–04-02 darbo laiku nuo 10 val. Iki 17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

iki 2019-04-02 pasiūlymus teikti raštu arba el. paštu projektinių pasiūlymų rengėjui UAB Statika

Giedraičių g. 85-406, LT-04323 Vilnius, el. Paštas statika.vilnius@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kabinetas Nr. 215,  2019-04-04 17 val. 30 min.

Atsisiųsti priedą.

2019-06-18
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.