Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio pastato administracinės paskirties patalpų Nr. 13 paskirties keitimo į gyvenamąją (butų), L. Stuokos – Gucevičiaus g. 13, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 13, Vilnius. 0101/0041:215

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo paskirtis: kita

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas – Gyvenamosios teritorijos

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas – Gyvenamas namas

Esama patalpų paskirtis: administracinė; Būsima: gyvenamoji (butų)

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Mantas Saulis, namu.pridavimas@gmail.com, 867507361

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „VVV“

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Linkmenų g. 6-2, Vilnius, tel. 860020022,

nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 23 d. nuo 15:00 iki 17:00 val.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai gali būti teikiami paštu adresu Linkmenų g. 6-2, Vilnius,

el. p. namu.pridavimas@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020 m. gruodžio 28 d.  17 val.

Esant pratęstam karantinui susrinkimas vyks nuotoliniu būdu Youtube platformoje.

Tiesioginės transliacijos adresas: https://youtu.be/7D4V2j6hjXY

 

Atsisiųsti priedą.

2021-01-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.