Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Aguonų g.17, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Aguonų g. 17, Vilnius, sklypo kadastrinis numeris: 0101/0056:67.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita; Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos/Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Daugiabučiai gyvenamieji namai (6.3).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, tel. 8-5 2610147, PV Daiva Šeikytė, el. p. daiva.s@unitectus.lt, kontaktinis asmuo – Tumas Mazūras, el. p. tumas@unitectus.lt, tel. 8 699 56670.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Upės lašas“. Buveinės adresas: A. Goštauto 40A, Vilnius, el. p. info@eika.lt, tel. 8-5 251 4255, kontaktinio asmens el. p. vismantas.jakutis@eika.lt.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, 5 aukštas. Tel. 8-5 2610147 arba 8 699 56670, laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2020-04-29 (imtinai) el. paštu: tumas@unitectus.lt.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas 2020-04-30 nuo 17:00 vyks nuotoliniu būdu, virtualioje internetinėje erdvėje:  http://aguonu17.zoomtv.lt/, (užsiregistruoti galima nuo 16.00 val.).

 

Atsisiųsti priedą.

2020-06-25

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.