Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Bitėnų g. 3F, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Bitėnų g. 3F, skl. kad. Nr. 0101/0167:4061

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
gyvenamoji (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB ARCHICOM, PV Donatas Černeckis, tel. nr. 862066000, el. p. donatas@archicom.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Senasis klevas“, Kaimynų g. 34, Papiškės, LT-06292 Vilniaus r., tel. +370 5 2132740

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB ARCHICOM, Ateities g. 31B, C įėjimas, 5 aukštas, Vilnius, tel. nr. 862066000, d.d. 9:00-18:00 iki 2018 m. spalio 31 d., suderinus laiką telefonu

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti iki  2018 m. spalio 31 d. raštu adresu:
UAB ARCHICOM, Ateities g. 31B, C įėjimas, 5 aukštas, Vilnius;

el. paštu:
donatas@archicom.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius, Ateities g. 31B, C įėjimas, 5 aukštas. Data:
2018-10-31 17:00 val

Atsisiųsti priedą.

2018-11-07
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.