Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Burbiškių g. 6, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Burbiškių g. 6, Vilnius. Žemės sklypo kadastro numeris 0101/0070:384.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis esama: Kita; naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos
Naudojimo paskirtis būsima: Kita; naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Naudojimo paskirtis esama: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)
Naudojimo paskirtis būsima: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Vilniaus architektūros studija“

Projekto vadovė: Daiva Pauliukonienė; dp@vas.lt; mob.: +370 615 72808

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „Celijus“

Adresas: „3 Burės” verslo centras, 19 aukštas, Lvovo g. 25, Didžioji burė, Vilnius

Užsakovo įgaliota atstovas Gabrielė Norkutė;

gabriele.norkute@citus.lt

mob.: +370 658 54552

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, P. Lukšio g. 32 (IV aukštas)

UAB „Vilniaus architektūros studija“

nuo 9:30 iki 16:30 val. (iš anksto susiderinus) iki 2021-09-02

tel.: +370 5 261 44 69   mob.: +370 615 72808

www.vilnius.lt

 

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: dp@vas.ltgabriele.norkute@citus.lt

 

iki 2021-09-02

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021 m. Rugsėjo 02d. 17:00 val. Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir (ar) užsitęsusio karantino atveju, visi projektinių pasiūlymų svarstymai turi būti vykdomi nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją:

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsdOuqqDIiHtN8MprYtZCiw_McDmaTVEIb

 

Atsisiųsti priedus:

PP-TP Alaida_Daugiabuciai Burbisku 6_2021 08 17-1;

 

PP-TP Alaida_Daugiabuciai Burbisku 6_2021 08 17-2.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/0mTefr