Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Burbiškių g. 6, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Burbiškių g. 6, (sklypo Kad Nr.: 0101/0070:384), Vilniaus m.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas:
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Vytautas Augustinavičius

va@vas.lt

+37068724672

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Celijus“

Buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lvovo g.25-70, Vilnius.

tomas@citus.lt

+37068236598

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
P. Lukšio g.32, Vilnius (IV aukštas) UAB „Vilniaus architektūros studija“

nuo 08:00 iki 17:00 (iš anksto susitarus)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu:

va@vas.lt

iki 2018 09 27, 16:00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3, Vilnius. 239 kabinetas.

Susirinkimo laikas:
2018 09 27, 17:30

Atsisiųsti priedą. 

2018-10-19

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.