Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Dangeručio g. 19, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Dangeručio g. 19, Vilniaus m. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0101:1291

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamieji pastatai; gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) daugiabučiai pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Sandra Paškevičienė, projektai@vidiksa.lt, +370 690 93033

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „A plius linija“, J. Baltrušaičio g. 11-122, info@erdvusbutai.lt, +370 687 811175

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt arba darbo dienomis 8.00-17.00 val. susitarus tel. +370 690 93033

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: projektai@vidiksa.lt iki 2021 m. kovo 5 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 m. kovo 8 d. 16.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDcxY2RkMGMtMDc5NS00YTZlLTkxY2QtMzNjOTVhYmEwNTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9dfee1c-f7c4-41b5-8170-f2baa1f30b3b%22%2c%22Oid%22%3a%224da39189-b294-449d-9ef0-6ce33c6c0709%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-04-28

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.