Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Gilužio g. 23, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Gilužio g. 23, Vilnius; skl. kad. Nr. 0101/0167:2131

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo paskirtis – kita; Žemės naudojimo būdai:
rekreacinės teritorijos; vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Daugiabučiai gyvenamieji namai; Kiti inžineriniai statiniai rekreacinėje teritorijoje

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Eventus Pro“, Tauro g. 12, Vilnius; įgaliotas atstovas Vaidas Gelžinis, [email protected], +37068634103

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Pilaitės kalvos“, Ateities g. 1E-35, [email protected], +37068652613

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti UAB „Eventus Pro“, Tauro g. 12, Vilniuje, darbo dienomis 9:00 – 17:00, suderinus iš anksto konkretų laiką telefonu +37068634103

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Visuomenės atstovai projektuotojui pasiūlymus gali teikti raštu, e-paštu iki 2018 11 07

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas įvyks 2018 11 07 Vilniaus miesto savivaldybės 215 salėje 17 val.

Atsisiųsti informaciją:  priedas Nr. 1;

priedas Nr. 2.

2018-11-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.