Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Lazdynėlių g. 57 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Lazdynėlių g. 57, Vilnius, skl.kad. Nr. 0101/0068:1247

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Daugiabučiai gyvenamieji namai (6.3)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Joana Janulevičienė, info@globalus.lt , 8 613 06095

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Rinvest“, Žirgų g. 19, Antežeriai, LT-14158 Vilniaus r., info@rinvest.lt , 8 671 95367

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, 8 671 95367, 8-17 iki 2019-09-09

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2019-09-09. Teikti e.paštu info@globalus.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 3-215. Laikas: 2019-09-11, 17:00

Atsisiųsti: priedas 1, priedas 2, priedas 3

 

2019-10-01

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams atmestas, kadangi viešinamose skiltyse pateikti dokumentai su asmens duomenimis. Be to, prašymo pateikėjas registruotu raštu informuotas, kad projektiniams pasiūlymams nepritarta.