Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Lazdynėlių g. 57 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Lazdynėlių g. 57, Vilnius, skl.kad. Nr. 0101/0068:1247.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabučiai gyvenamieji namai (6.3).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Joana Janulevičienė, info@globalus.lt , 8 613 06095.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Rinvest“, Žirgų g. 19, Antežeriai, LT-14158 Vilniaus r., info@rinvest.lt , 8 671 95367

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, 8 671 95367, 8-17 iki 2019-07-17.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2019-07-17. Teikti e.paštu info@globalus.lt .

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 3-242. Laikas: 2019-07-18, 17:30.

Atsisiųsti priedus:

projektinių pasiūlymų byla 1;

projektinių pasiūlymų byla 2;

projektinių pasiūlymų byla 3.

 

2019-08-08

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams atmestas, kadangi viešinamose skiltyse pateikti dokumentai su asmens duomenimis. Be to, prašymo pateikėjas registruotu raštu informuotas, kad projektiniams pasiūlymams nepritarta.