Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Lietaus g. 12, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Lietaus g. 12, Vilnius, sklypo kadastrinis numeris 0101/0068:1237

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Dalius Dainys, el.p.: paryzius@paryzius.lt, tel. +370 699 17511

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Aitvarų projektai“. A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, el.p.: vilnius@eriadas.lt ,

tel. +370 618 50468

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus g. 4, UAB „P.A.R.Y.Ž.I.U.S.“,  tel. +370 699 17511, laikas 10:00-17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

2020-02-26  el. paštu: paryzius@paryzius.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Konstitucijos pr. 3, salėje 244.

2020-02-26,  17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

3D https://arcg.is/1KeKnC

2020-03-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą