Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Lietaus g. 7, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Lietaus g. 7 , Vilnius. Sklypo kad. nr. 0101/0068:1219

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Žemės sklypo naudojimo būdas – Rekreacinės teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabučiai gyvenamieji namai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Ieva Leinartaitė-Gerliakienė,  projektuviesinimas@eventuspro.lt , +370 655 43 413.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Grand House LT“, Širvintų g. 75-309, 08216 Vilnius, el.paštas: info@grandhouselt.lt, +370 698 23 985.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Gvazdikų g. 4 , Vilnius. +370 655 43 413 , 9:00-17:00.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu: projektuviesinimas@eventuspro.lt iki gegužės 21 d., 15:00.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas planuojamas rengti 2021m. gegužės 21 d., 15:00 nuotoliniu būdu. Nuoroda į rengiamo susirinkimo transliaciją: http://lietaus7.zoomtv.lt

 

Ekstremalios situacijos metu organizuojamas viešas susirinkimas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu, bus užtikrinama galimybė suinteresuotiems visuomenės atstovams gyvai (žodžiu) teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus.

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/14j8Dz0

 

2021-06-01

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.