Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Linkmenų g. 58, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Linkmenų g. 58, Vilnius, 0101/0022:262 Vilniaus m. k.v

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatai (6.3).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Evaldas Mikelevičius, evaldas@a2x2.lt, 8 698 03273

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Investicijus“, įmonės kodas 304229597, adresas Kazio Ulvydo g. 11-102, 08247 Vilnius, el. paštas:
info@realco.lt, tel. 8 5 239 4816.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.vilnius.lt ir (ar) atvykus į projektuotojo MB „A2X2“ būstinę, adresu Kaštonų g. 4 (5 aukštas.), 01107 Vilnius. Informacija teikiama darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 17:00 val. (iš anksto susiderinus telefonu 8 698 03273).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti nuo projektinių pasiūlymų viešo paskelbimo Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje dienos iki viešo susirinkimo pabaigos 2017-11-02. Teikti pasiūlymus galima rašytine forma, siunčiant elektroninį laišką adresu architektai@a2x2.lt arba popierinį variantą siunčiant MB „A2X2“, adresu Kaštonų g. 4 (5 aukštas.), 01107 Vilnius.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas įvyks Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, adresu Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, 216 kab., 2017 m. lapkričio 02 d., 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2017-11-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams nepritarta.

2018-01-18

Po pakartotinio pateikimo
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.