Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Paribio g. 12 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Paribio g. 12, Vilnius. skl. kad. Nr. 0101/0031:174

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.  Būsimas Žemės sklypo naudojimo būdas:
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esami pastatai: Gamybos, pramonės; pagalbinio ūkio; kita. Numatoma: Gyvenamoji (daugiabučiai gyvenamieji namai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Emilis Petkevičius el.p. ep@vas.lt +37061572801

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB ,,Paribio 12“ Vilnius, Antano Tumėno g. 4.  el.p. beatrice@rewo.lt +37061264164

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

P. Lukšio g. 32-IV aukštas, Vilnius. +37061572801 Nuo 16:00 iki 17:00, iki 2020 01 13 iš anksto susitarus telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el. paštu: ep@vas.lt iki 2020 01 14, 16:00.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3,  215 kabinetas. Vilnius. 2020 01 14, 17:00.

Atsisiųsti priedą.