Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Pilaitės pr. 48, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Pilaitės pr. 48, Vilnius.  Skl. kad. Nr. 0101/0167:1898

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Projektavimo sprendimai, projektų vadovas Mindaugas Stanišauskas, el. p. mindaugas@projektavimosprendimai.lt, tel. Nr. 867444090

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB „Celijus“, Olimpiečių g. 1A-21, Vilnius, el. p. info@celijus.lt, tel. Nr. 861114582

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Projektavimo sprendimai“ ofisas, Trimitų g. 6-38, Vilnius, darbo dienomis nuo 09:00 iki 12:00. Tel. Nr. 867444090

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti raštu, iki viešojo susirinkimo pradžios, adresu Trimitų g. 6-38, Vilnius (UAB „Projektavimo sprendimai“ ofisas) arba el. paštu – mindaugas@projektavimosprendimai.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Susirinkimas vyks, Vilniaus miesto savivaldybės, II aukšto fojė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Susirinkimo data – 2018-02-27, 17:00h

Atsisiųsti priedą.

2018-03-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.