Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Salaspilio g. 1, Vilniuje (I etapas), projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Salaspilio g. 1, Vilnius, sklypo kadastrinis numeris 0101/0100:2019

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos; Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Daugiabučiai gyvenamieji namai (6.3).

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Giedrius Fokas el.p.:
giedrius.fokas@3set.lt tel. 868607105

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Santariškių namai“. Buveinės adresas: A.Goštauto 40a, Vilnius, el.p.:
valdas.kaulinis@eika.lt tel.861010636

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilnius, A. Goštauto g. 40a. 2 aukštas. UAB „3SET“ patalpos. Tel. 868607105, laikas 9-17 val.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2020-02-06 (imtinai) el. paštu:
giedrius.fokas@3set.lt

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
viešasis susirinkimas vyks adresu: Vilnius, Konstitucijos pr. 3-215 kab. 2020-02-10 17:00val.

Atsisiųsti priedą.

 

2020-03-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą