Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Salaspilio g. 1, Vilniuje, projektavimą (II etapas)

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris – Salaspilio g.1, Vilnius, sklypo kadastrinis numeris 0101/0100:2019

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita,

Žemės sklypo naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Daugiabučiai gyvenamieji namai K1 ir K2 (6.3).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Giedrius Fokas el.p.: giedrius.fokas@3set.lt tel. 8 686 07105

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.: UAB Santariškių namai. Buveinės adresas: A. Goštauto 40a, Vilnius, el.p.: jonas@eika.lt tel. 8 686 40106

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: A. Goštauto g. 40b, Vilniuje, 6 aukštas. UAB 3SET patalpos. Tel. 8 686 07105, laikas (iš anksto susitarus): darbo dienomis 9-17val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2021-08-24 17.00val. el. paštu:giedrius.fokas@3set.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-08-24 17:00 val. Microsoft Teams susirinkimo prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjY1ZTgzYmItODZjNi00Mjg1LTg3ZTEtYzEwNjIzN2Y3ZmVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d1810706-88ce-4b76-8fee-fe681851ebfb%22%2c%22Oid%22%3a%2277d400ab-2bf6-4faf-8039-4714fbe0bdd4%22%7d

 

3d žemėlapio nuoroda:

https://arcg.is/1Kyi0j0

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-01-21
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti Salaspilio g. 1