Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų sklypuose kad.Nr. 0101/0167: 2242 ir kad.Nr. 0101/0167:2241, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Sklypų Kad.Nr. 0101/0167: 2242 ir Kad.Nr. 0101/0167:2241, Vilniaus m.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita;  Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Daugiabučiai gyvenamieji namai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB TRYS A.M., Vasario 16-osios 2-48k, PV Kazimieras Reimeris, kval.at. Nr.A1212, kontaktinis asmuo – arch. Kazimieras Reimeris, el.p. kazimieras3am@gmail.com,

tel.nr. +370 68584718

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „MINERA“ į.k. 121736330, Rinktinės g.5, Vilnius. Kontaktinio asmens el.p. kasparas@eriadas.lt, tel. nr. : +370 698 58306

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB TRYS A.M., Vasario 16-osios 2-48k, tel.nr. +370 68584718, laikas darbo dienomis nuo 14 iki 17 val., iš anksto susitarus telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

iki 2021-12-07 17:00val. el. paštu: kazimieras3am@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

viešasis susirinkimas vyks 2021-12-07 (antradienį) 17.00 val. nuotoliniu būdu, virtualioje internetinėje erdvėje, prisijungus –  http://PilaiteDGN.zoomtv.lt  (užsiregistruoti galima nuo 16.50 val.).

 

Atsisiųsti priedą.

3D Vilnius: https://arcg.is/1qbWii