Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Sodų G. 14 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sodų g. 14, Vilnius, kad. nr.: 0101/0057:234

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – kita, naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB “Aketuri architektai”, Lukas Rekevičius, lukas@aketuriarchitektai.lt, +37061216112

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė urdaroji akcinė bendrovė “NT plėtros grupė”, adr. P. Lukšio g. 32, Vilnius, dominykas@ppigroup.lt, +370 685 72 933

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Šv. Stepono g. 18, Vilnius, +37061216112, lukas@aketuriarchitektai.lt, iki 2019-05-24, 9.00-17.00 val. (susitarus iš anksto)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-05-24 d. 17.00 val., raštu UAB “Aketuri architektai”, Šv. Stepono g. 18, Vilnius, el. paštu

lukas@aketuriarchitektai.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019 m. gegužės 27 d. 17.30 val. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, Vilnius.

Atsisiųsti priedą.

2019-06-18
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.