Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Viršuliškių G. 38 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Viršuliškių g. 38 Vilniuje, Kad. Nr. 0101/0029:96

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas –  Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB ARCHICOM, įm. kodas: 300636599, įm. adresas: Ateities g. Nr. 31B, Vilnius. mob. telefonas: 862066000, el. paštas: donatas@archicom.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB “Šiaurės Europos investicinis fondas, Gynėjų g. 16, Mob. +370 673 75759, kornelija@omberg.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima iki 2019 m. spalio 10 d. darbo dienomis (9-18h) pas projektinių pasiūlymų rengėją. Ateities g. Nr. 31B, Vilnius. mob. telefonas: 862066000

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai ir pastabos teikiami projektinių pasiūlymų rengėjui visą laikotarpį iki viešo susirinkimo pradžios. Pasiūlymus raštu galima teikti adresu: UAB ARCHICOM, Ateities g. 31B, C įėjimas, 5 aukštas, Vilnius.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Konstitucijos pr. 3-215, 2019 m. spalio 10 d. 17h 30min

Atsisiųsti priedą.

 

2019-12-04

Po viešo svarstymo priimti sprendimai:

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.