Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Visorių g. 20, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Visorių g. 20, Vilnius, Sklypo kad. Nr.: 0101/0008:1304 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai  (6.3)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Andrius Liubinas, aliubinas@aif.lt , +370 655 34749,

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „INTF investicija“, Visorių g. 33, Vilnius, tomas.lileikis@alvora.lt ,

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Eugenijos Šimkūnaitės g. 10, Vilnius, +370 655 34749, 8:00-17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

2021-09-13, aliubinas@aif.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Eugenijos Šimkūnaitės g. 10, Vilnius, 2021-09-13, 15:00 val.

 

Nuoroda ir kita informacija susirinkimui:

https://zoom.us/j/97274558798?pwd=TDE1dHJJRldtKzdUdWlCWXJyRFd1QT09

Meeting ID: 972 7455 8798
Passcode: 420112

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/11K15H

 

2021-12-30
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą