Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Z. Sierakausko g. 25 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Z. Sierakausko g. 25, Vilnius (sklypo kad. nr. 0101/0054:241)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Rekreacinės teritorijos

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Tadas Balčiūnas

balciunas.tadas@gmail.com

8 614 04878

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Realinija”, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Rūdninkų g. 12-1, Vilnius

8 614 04878

9-17 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019 05 06

Raštu: UAB “Tado Balčiūno architektūros biuras” Rūdninkų g. 12-1, Vilnius

El. paštu balciunas.tadas@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Stiklių g. 4, Vilnius

Susitikimo laikas: 2019 05 06, 17:30

Atsisiųsti priedą.

2019-05-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.