Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Zebedeno g. 28,Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Zebedeno g. 28 (kad. nr. 0101/0101:1312)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir akimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabučiai gyvenamieji namai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „Eventus Pro“, architektė Ieva Leinartaitė – Gerliakienė, projektuviesinimas@eventuspro.lt,

+370 655 43413. UAB “Eventus Pro”, architektas Vytenis Gerliakas, projektuviesinimas@eventuspro.lt, +370 687 34517.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Rimgauda“

Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius

El. Paštas: info@rimgauda.lt

Tel: +370 5 2052813

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Eventus Pro“

Gvazdikų g. 4, LT – 10105, Vilnius

Darbo dienomis, nuo 09 iki 17 val. Susitikimo laiką derinti iš anksto telefonu.

tel.nr.: 8 655 43413 (Ieva).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2021m. gegužės 26 d. raštu

(adresas UAB „Eventus Pro“ Gvazdikų g. 4, LT – 10105, Vilnius),

arba elektroniniu paštu (el.p. adresas: projektuviesinimas@eventuspro.lt)

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas planuojamas rengti 2021m. gegužės 26 d.,15:00 nuotoliniu būdu. Nuoroda į rengiamo susirinkimo transliaciją: http://Zebedeno12-28-38.zoomtv.lt

 

Ekstremalios situacijos metu organizuojamas viešas susirinkimas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu, bus užtikrinama galimybė suinteresuotiems visuomenės atstovams gyvai (žodžiu) teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius https://arcg.is/1ymLe40