Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų pastatų Algirdo g. 48C, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Algirdo g. 48C, Vilnius, sklypo k./nr. 0101/0056:126

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis-kita; naudojimo būdas:

daugiabučių gyvenamųjų ir bendrabučių statybos teritorijos

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Daugiabučiai gyvenamieji pastatai (6.3).

  

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel. 8-5 2611115, kontaktinis asmuo –  PV Irina Gečienė, el. p. irina@smartas.lt.

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Topazo“,  el.p. rasa@lithome.lt,  tel.  867211186

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „Senojo miesto architektai“,   Maironio g. 11, Vilnius, tel. 8-5 2611115, darbo dienomis 9 -17 h, iš anksto susitarus telefonu.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

iki 2021-09-27 (imtinai) el. paštu: irina@smartas.lt arba paštu UAB „Senojo miesto architektams“ Maironio g. 11, Vilnius

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

viešasis susirinkimas vyks  2021-09-27 17.00 h nuotoliniu būdu, prisijungus per el. nuorodą:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae706eb1a54b74f5a8ec5d8ab85fc55b2%40thread.tacv2/1630587854691?context=%7b%22Tid%22%3a%22b50db3cb-8f08-43ee-9cfe-05872268aa76%22%2c%22Oid%22%3a%220e35b128-4480-48de-bc44-0dac173a45b3%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius https://arcg.is/5a5n10

 

2022-02-09
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą