Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų pastatų komplekso adresu Šv. Stepono 32, Vilniuje antrojo pastato (Unik. Nr 1094-0470-9028) rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Šv.Stepono 32, Vilnius kad. nr. 0101/0057:243

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Paskirtis: Kita
Būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Gyvenamoji paskirtis

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Mikas Kauzonas
+37062313283
m.kauzonas@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
T.D.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Stiklių g. 4, Vilnius; tel. 262 9646 el. p. info@vsaa.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
2019 08 21
m.kauzonas@gmail.com
+37062313283

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
2019 08 28
17.00h
Stiklių g. 4, Vilnius

Atsisiųsti priedą.

 

2019-09-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.