Visuomenės informavimas apie numatomą degalinės operatorinės su parduotuve automobilių plovyklos ir paslaugų paskirties pastato į stoginę rekonstravimo Prūsų g. 26 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Prūsų g. 26A, Vilniaus m., sklypo kadastrinis Nr. 0101/0070:194 Vilniaus m.k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas nesikeičia.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinių esama pagrindinė naudojimo paskirtis: paslaugų.

Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: prėkybos.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Marina Malinovskaja, el.p.: uabkuras@gmail.com, tel.: 8 686 82262

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Rosma“ ir Ko, įm.k.: 135485443, Lauko g. 2, Karmėlava, LT-54448, Kauno r., tel.: 8 (8 37)758585, el.paštas: rosma@rosma.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt

ir projektavimo įmonės biuro patalpose adresu Vilniaus m., Taikos g. 14-4  , nuo 2019-06-12 d. iki 2019-06-28 d. iš anksto susitarus, tel.Nr.: 8 686 82262.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti el.paštu: uabkuras@gmail.com  iki 2019-06-28 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybėje, 216 kab., 2019 m. liepos 01 d., 17 30 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-07-31

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą