Visuomenės informavimas apie numatomą degalinės pastato dalies patalpų paskirties keitimo į administracinę ir paslaugų, formuojanat tris atskirus turtinius vienetus Ukmergės g. 246, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Ukmergės g. 246

Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0015:4

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypas pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos

Būsima formuojamų patalpų pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos, administracinė, paslaugų

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Pažangios architektūrinės mintys“

Gintautas Pamerneckis       el. paštas: g.pamerneckis@pam.lt            tel.: 868117771

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas:     UAB „STATETA VALDA“

Adresas:        Kauno g. 1-1, Miklusėnai, Alytaus r.

tel.:               868336268

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vasario 16-osios g. 2-1, Vilnius, 10:00-16:00 val., darbo dienomis, iki 2021-09-13, tel.: 868117771

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki:                                2021-09-13

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti el. paštu:                       g.pamerneckis@pam.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 m. rugsėjo mėn.  14 d. 17:00 val., transliacija ZOOM programoje internetiniu adresu, jungiantis per nuorodas:

 

Pirmoji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 17:00 val. iki 17:45 val., jungiantis per nuorodą:

https://us02web.zoom.us/j/88234111832?pwd=VDNFTFhTb1Eyd245RWI5OFZqVDluZz09

 

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 17:45 val., jungiantis per nuorodą:

https://us02web.zoom.us/j/81332708242?pwd=RWdJOUJjRFdweHAyRG4zTXBjeUtTZz09

 

Atsisiųsti priedą.

2021-09-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.