Visuomenės informavimas apie numatomą didmeninės prekybos paskirties pastato su administracinėmis ir mokslo laboratorijos patalpomis, Melkio g. 7 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Melkio g. 7, Vilnius,  kad. Nr. 0101/0101:2357

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos (projektu nekeičiama)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Atamis“, įgaliotas atstovas Valdas Šablevičius, el.p. [email protected], mob.tel. 867236866

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Celltechna“, S. Žukausko g. 21-43, Vilnius, [email protected], +370 5 210 7013.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais vyksta Žirmūnų g. 139, Vilnius, 307 kabinete, arba nuotoliniu būdu, pasiskambinus numeriu 867236866

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus prašome teikti el.paštu [email protected] iki 2020-12-14.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Nuotolinio prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/99772512269?pwd=STI2elhSUEp5Uzh4WDhoandrMWVTZz09

Viešas susirinkimas vyks 2020-12-14, 15:00 valandą.

Atsisiųsti priedą.

 

 

2022-06-15 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.