Visuomenės informavimas apie numatomą didmeninės prekybos pastato Nalšios g. 11, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Nalšios g. 11, Vilnius, kad. Nr. 0101/0101:2168

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis – Kita, būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Didmeninės prekybos pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Gražvydas Sabaliauskas, g.sabaliauskas@atamis.lt, mob. 865242224
Sigita Kėblienė, s.kebliene@atamis.lt, mob. 868449790

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Arginta Investment“, Molėtų pl.71, Vilnius, el. p. info@arginta.lt, tel. 8 5 271 5273

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Atamis“ Žirmūnų 139-307kab., Vilnius, darbo dienomis, darbo valandomis 8:00-17:00val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Paštu: Projektuotojui  Projekto vadovei S. Kėblienei, UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139-307kab., Vilnius, el.p. s.kebliene@atamis.lt
Statytojui, UAB „Arginta Investment“, Molėtų pl.71, Vilnius, el. p. info@arginta.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybėje, II a. foje (prie 216 kab.), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2018-05-21d., 17:00 val.

Atsisiųsti priedą. 

2018-06-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.