Visuomenės informavimas apie numatomą dirbtuvių pastato kultūros ir gamybos patalpų paskirties keitimo į mokslo Viršuliškių g. 103 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Viršuliškių g. 103, vilnius,  sklypo kad. Nr. 0101/0029:32 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Paskirtis  – Kita, Naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama paskirtis –  Dirbtuvės, Numatoma  – Mokslo;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Martynas Mačiulis, +370 672 09073, info@eksploit.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla, Viršuliškių g. 103,Vilnius, į.k. 190981194, +370 524 16060, rastine@atgajos.vilnius.lm.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Ulonų g. 5, Vilnius, +370 672 09073, 8:00 iki 17:00, nuo 2019-04-25 iki 2019-05-15

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Ulonų g. 5, Vilnius, LT-08240; info@eksploit.lt, iki 2019-05-15;

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 sal. 2019-05-15, 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-05-29

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą