Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamo namo, Markučių g. 38, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius,  Markučių g. 38, sklypo kad. Nr.: 0101/0059:177

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektė Giedrė Stankevičienė, el.p.: giedre.mikalauskaite.s@gmail.com, tel. Nr. +37065250976

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

MB „Markučių38“, Vytauto Žalakevičiaus g. 4A-25, LT-10111 Vilnius, arnas.liseckas@gmail.com,

tel. Nr. +37060611002

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

+37065250976 nuo 13:00 iki 16:00, iki 2021-04-14, 16 val.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2021-04-14 16 val., el.paštu: giedre.mikalauskaite.s@gmail.com, tel. Nr. +37065250976

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

https://us02web.zoom.us/j/86562459490?pwd=cHBkd0RXaXRDVDNYclk2dTVOUERmQT09

Susirinkimo data 2021-04-14, 16:00

 

Atsisiųsti priedą.

3D vilnius https://arcg.is/1jTHK01

 

2021-05-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.