Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamo namo, Markučių g. 40, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius,  Markučių g. 40, sklypo kad. Nr.: 0101/0059:176

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektė Giedrė Stankevičienė, el.p.: giedre.mikalauskaite.s@gmail.com, tel. Nr. +37065250976

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

+37065250976 nuo 13:00 iki 16:00, iki 2021-04-15, 16 val.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2021-04-15 16 val., el.paštu: giedre.mikalauskaite.s@gmail.com, tel. Nr. +37065250976

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimo data 2021-04-15, 16:00

https://us02web.zoom.us/j/88420498962?pwd=czczbi9lbzdqT3NpemdES1BiRWE1dz09

 

Atsisiųsti priedą.

3D vilnius: https://arcg.is/1aTDTi

2021-11-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą