Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Airių g. 31, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Airių g. 31,  Sklypo kad. nr. 0101/0158:1975

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Dvibutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Lina Čižaitė, rasa@gethouse.lt, +37062826317

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
M.G.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kalvarijų g. 1 – 3.7 kab.,  Vilnius. +37062826317,  9.00-17.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu,Kalvarijų g. 1 – 3.7 kab.,  Vilnius,  iki 2018-10-22 17. val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Kalvarijų g. 1 – 3.7 kab.,  Vilnius.

2018-10-22 17. val.

Atsisiųsti priedą.

2018-10-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.