Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Daugų g. 12, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Daugų g. 12,Vilnius, kad. nr. 0101/0071:529 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Dvibutis gyvenamasis namas

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Indrė Kabišiūtė, [email protected] ,+37061042208

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Baltijos Aruodas“, [email protected], +370 627 40455

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Šv. Stepono g. 39,Vilnius, [email protected], +37061042208    09:00-17:00

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020 m. rugsėjo 24 d. el.paštu  [email protected], +37061042208

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Nuotoliniu būdu – 2020 m. rugsėjo 25 d. 15:30 valandą,

Prisijungimo nuoroda: https://youtu.be/AcX9FZB5Hvk

 

Atsisiųsti priedą.

 

2020-10-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.