Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Dukelių g. 5A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Dukelių g. 5A

0101/0157:649

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Dvibutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Jelena Gavrilova

[email protected]

+37060348128

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Č.G.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilniaus r., Antežerių k., Žirgų g. 19

[email protected]

Darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu

[email protected]

iki 2018-12-17

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018-12-17   17:30

Konstitucijos pr. 3, 215 salė,  Vilnius

Atsisiųsti priedą.

2019-01-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.