Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Filaretų g. 66, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Filaretų g. 66, Vilnius; Sklypo kad. Nr. 0101/0044:111

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – Gyvenamoji (vieno buto pastatai);

Numatoma – 6.2 Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai- skirti gyventi dviem šeimoms;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rimvydas Muduras, el. p.: rimvydas.muduras@gmail.com,  tel. +37060066397

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V. Š.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kalvarijų g. 1, Vilnius, tel. +37060066397, darbo dienomis 10:00-17:00 val. (iš anksto susitarus) iki 2020 rugpjūčio 27 d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki viešo svarstymo pradžios el. paštu: rimvydas.muduras@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas įvyks nuotolinės transliacijos būdu 2020 rugpjūčio 27 d. 17:00 val.

Vaizdo transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/82135988734

Susirinkimo ID: 821 3598 8734

Atsisiųsti priedą.

2020-09-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.