Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Garsioji g. 2A, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Garsioji g. 2A, Vilnius, skl. kad. nr.: 0101/0074:691

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita. Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Mantas Žvybas, studija@vilniausarchitektai.lt, 861547303

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
A.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
A. Mickevičiaus g. 7A, Vilnius. 861547303. 10-16 val., darbo dienomis, suderinus laiką telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti iki 2018-05-11. Raštu: A. Mickevičiaus g. 7A, Vilnius. El. paštu:
studija@vilniausarchitektai.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
A. Mickevičiaus g. 7A, Vilnius. (861547303) 2018-05-14, 17.00

Atsisiųsti priedą.

2018-06-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.