Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Gudelių k., skl. kad. Nr. 0101/0051:193, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Gudelių k., kad. Nr. 0101/0051:193

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Dvibučių gyvenamųjų namų 6.2

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Arch. Julius Tomaševičius Vilnius,  el. paštas: julius.arch@gmail.com
Tel. Nr.:+ 370 634 11907

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Danutė Meduneckienė

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilnius, Kareivių g. 19-176, el. paštas: julius.arch@gmail.com Tel. Nr.:
+ 370 634 11907 darbo dienomis 10-16 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
raštu: iki 2018 m. balandžio 16 d., 17:00 val., Julius Tomaševičius el. paštas: julius.arch@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018 m. balandžio 16 d., 17:00 val. Vilnius, Kareivių g. 19-176

Atsisiųsti priedą.