Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo I. Masalskio g. 27, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
I. Masalskio g. 27, Vilnius, sklypo kadastrinis Nr. 0101/0162:354

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis:
kita, naudojimo būdas:
gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis:
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Dvibutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Jovita Strazdienė, el.p.: bagdanaviciute@gmail.com, tel.: 867449772

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
R.V.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
A. Goštauto g. 8-210, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00 val. iki 2018-07-05, 867449772

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu MB „Formos studija“, A. Goštauto g. 8-210, LT-01108, Vilnius; el. paštu bagdanaviciute@gmail.com. Pasiūlymų teikimo termino pabaiga:
2018-07-05

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
A. Goštauto g. 8-210, Vilnius, 2018-07-05, 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedų