Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo ir garažų Valakupių g. 11, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Valakupių g. 11, Vilnius k/nr. 0101/0012:414

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų ir rekreacinės teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
dvibutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Senojo miesto architektai“, buveinės adresas Maironio g. 11 Vilnius, PV D.Sabaliauskienė, tel./faks. 852611115, el.p.diana@smartas.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Andrius Steponavičius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Maironio g. 11 Vilnius, UAB „Senojo miesto architektai“ biuras, tel. 852611115, el.p. diana@smartas.lt, darbo dienomis 9-17h.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
raštu projektuotojams UAB „Senojo miesto architektai“ Maironio g. 11, Vilnius, el.paštu – diana@smartas.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Maironio g. 11 Vilnius, UAB „Senojo miesto architektai“ biure balandžio 4 d. 17 h.

Atsisiųsti priedą.