Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Zervynų g. 16 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas, sklypo kad. Nr.:

Vilnius, Zervynų g. 16, sklypo kad. nr.: 0101/0078:337 Vilnius m.k.v

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama/ numatoma: gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2), pagalbinio ūkio paskirties pastatas (7.17)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Adresas: Vilnius, Šeimyniškių g. 9-1

Architektas Šarūnas Šliužas

El. paštas: [email protected]

Tel. Nr.: + 370-676-33318

 

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Užsakovas: B.M.


Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

Adresas: Vilnius, Šeimyniškių g. 9-1

Architektas Šarūnas Šliužas

El. paštas: [email protected]

Tel. Nr.: + 370-676-33318

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos:

Adresas: Vilnius, Šeimyniškių g. 9-1

Architektas Šarūnas Šliužas

El. paštas: [email protected]

Tel. Nr.: + 370-676-33318

 

Viešo susirinkimo adresas ir laikas:

2019 m. lapkričio 28 d., 17:00 val.  Vilnius, Konstitucijos pr. 3 – 215

Atsisiųsti priedą.

2020-11-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.