Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato, Tyzenhauzų g. 28, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Tyzenhauzų g. 28 (kad. nr. 0101/0071:0046) Vilniaus m. sav.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas

pagalbinio ūkio paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

313 architects, UAB

Edvard Romanovski PV A2115

Tel. Nr. +37062091377

er@313.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

G.S.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Gauti informaciją apie rengiamą projektą galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Manufaktūrų g. 20-227, Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 16 valandos, iki 2020-11-27 16:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti pasiūlymus galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Manufaktūrų g. 20-227, Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 16 valandos arba siunčiant elektroninį laišką adresu er@313.lt arba popierinį variantą siunčiant adresu Manufaktūrų g. 20-227, Vilnius, iki 2020-11-27 16:00

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2020-11-27 nuo 17:00 val.

Registracija:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctceivpz0jH9JNA9UKDoN2nLaPYnCQwGo2

 

Atsisiųsti priedą.

2020-12-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.