Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Juodojo kel. 22F, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Juodojo kel. 22F, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0074:579 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis – kita, Naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Dviejų butų gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Martynas Mačiulis, +370 67209073, info@eksploit.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Karolis Narušis

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Ulonų g. 5, Vilnius, +370 67209073, 2018-02-26 iki 2018-03-12, 8:00-17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Ulonų g. 5, Vilnius, +370 67209073, info@eksploit.lt, iki 2018-03-12

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2018-03-12 17:15

Atsisiųsti priedą.

2018-03-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.