Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo K.Donelaičio g. 2B, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
K.Donelaičio g. 2B, Vilnius; sklypo kadastro Nr. 0101/0054:198

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita; gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Gyvenamasis pastatas (dvibutis gyvenamasis namas)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo,
galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir
telefono numeris
Regina Masilionytė; masilionyte.r@gmail.com; tel. +370 692 05933

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Vorto“, Gedimino pr. 50, Vilnius; centras@vaga.lt; tel. +370 5 2498111

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Lukiškių g. 3-305, Vilnius; tel. +370 692 05933; darbo dienomis 9:00-17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali
teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2019-10-30 elektroniniu paštu: masilionyte.r@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Naujamiesčio seniūnijos patalpose, 201 pasitarimų salėje; adresas: Odminų g. 3, Vilnius;
š.m. spalio mėn. 30 d., 17:00-18:00

Atsisiųsti priedą.

2020-01-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.