Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Kalno g. 26, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Kalno g. 26, Vilnius, kad. Nr. 0101/0047:617

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis:
Kita

Naudojimo būdas:
Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (dviejų butų)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Diana Urbanavičienė, prodizainas@yahoo.com, +370 650 18100

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
JS

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Lvovo g. 25, «Mažoji burė» Vilnius 09320, darbo dienomis 12.00 – 13.00 iš anksto susitarus, tel.+370 650 18100

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu prodizainas@yahoo.com, iki 2018.12.13. 17:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešo susirinkimo vieta:

Lvovo g. 25, Vilnius, «Mažoji burė» 16 aukštas

UAB «CAPITAL BUSINESS» patalpose

dėl patekimo  teirautis tel. +370 650 18100

Atsisiųsti priedą.

2019-01-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.