Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Kašubų g. 1, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Kašubų g. 1, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0158:1937

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis – kita,
Naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (dviejų butų)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Auksė Radžiūnaitė,  info@ideaurbana.lt
tel. 85 2113331, +370 616 31003

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „BRONSTATA“, įmonės kodas 304065571, Meistrų g. 8B, Vilnius, tel.+370 612 99879

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Sporto g. 10, Vilnius,UAB „Idea urbana“, tel. 85 2113331,
darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti iki 2018-05-25, 18 val.
Raštu: Sporto g. 10, Vilnius, UAB „Idea urbana“
el. paštu: info@ideaurbana.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Sporto g. 10, Vilnius, UAB „Idea urbana“ biure 2018-05-25, 18 val.

Atsisiųsti priedą. 

2018-06-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.