Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo, Katišių g. 12, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Katišių g. 12, skl. kad. Nr. 0101/0165:2700.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama ir numatoma paskirtis: kita. Esamas ir numatomas naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma statinio naudojimo paskirtis: dvibutis gyvenamasis namas (6.2.)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas UAB „Alipro“. Projekto vadovė Alina Kanapėnienė, aliprojektai@gmail.com, +37062262200.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB LB Baltic, Savanorių pr. 151, Vilnius, Įm. k. 302310118, Tel. 867472001

info@lbbaltic.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu Račių g. 1, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 iš anksto susitarus telefonu +37062262200.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. spalio 7 d. elektroniniu paštu aliprojektai@gmail.com arba registruotu laišku adresu Račių g. 1, Vilnius.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas vaizdo transliacijos būdu, Data:  2021-10-07 16:00. Transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjU1NmVhYTktNTA5YS00ZTlmLTgwMzYtZmNjZDhjODJkMDFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e8da858-fa86-4364-bfcc-c42169a7f760%22%2c%22Oid%22%3a%22d26c6a88-ea83-4e91-81a3-4a33b371f6f7%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.